FYSIOTERAPI

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse. En fysioterapeut behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskler og ledd. Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og underlagt Helsepersonelloven.

MANUELLTERAPI

En spesialist i manuellterapi har inngående kunnskap om kroppens biomekaniske – og nevromuskulære oppbygging og funksjon. Manuellterapi er en klinisk mastergrad for fysioterapeuter i undersøkelse og behandling av muskel og leddplager.

Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT)

ACT har som mål å fremme økt psykologisk fleksibilitet. Behandling handler ikke om å ta bort ubehag, men å lære nye måter å bedre håndtere, åpne opp og gi rom for ubehag, i tjeneste av å leve i tråd med egne verdier.

Kognitiv atferdsterapi (CBT)

CBT retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer.

MediYoga

MediYoga er en medisinsk og terapeutisk yogaform med fokus på klinisk praksis og forskning. Den røde tråden er pusten som er den delen som tydeligst knytter sammen de mentale og fysiske aspektene.

Richard Farsund

Fysioterapeut 2004
Manuellterapeut 2008
Spesialist i manuellterapi 2013
Kognitiv terapi 2016
Metakognitiv terapi 2018
Re-godkjent spesialist 2020
MediYoga 2021
Aksept og forpliktelsesterapi 2022

Kontakt

Grimstadklinikken
Bark Silas vei 7, 4876 Grimstad
Tlf: 488 91 884 (send helst sms)
richard@grimstadklinikken.no
www.grimstadklinikken.no