FYSIOTERAPI

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse. En fysioterapeut behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskler og ledd. Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og underlagt Helsepersonelloven.

MANUELLTERAPI

En spesialist i manuellterapi har inngående kunnskap om kroppens biomekaniske – og nevromuskulære oppbygging og funksjon. Manuellterapi er en klinisk mastergrad for fysioterapeuter i undersøkelse og behandling av muskel og leddplager.

KOGNITIV ATFERDSTERAPI

Kognitiv atferdsterapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som kan opprettholde langvarige, og sammensatte smerter.

METAKOGNITIV TERAPI

Metakognitiv terapi er en nyere form for kognitiv terapi. Metoden passer for deg som er lei av å analysere dine problemer uten å komme noen vei, og som ønsker å være mindre inne i ditt eget hode, og mer til stede i livet. Strever du med angst, stress, depresjon, lav selvfølelse, eller dårlig livskvalitet til tross for et ytre sett godt liv? Overtenker du, bekymrer deg, grubler, eller kritiserer deg selv?

Manuellterapeuter er spesialister i undersøkelse og behandling av nerve, muskel og leddplager – og har avansert trening i leddmanipulasjon, som ofte kan brukes som supplement til annen behandling. 
I over 16 år har jeg opparbeidet meg høy kompetanse og interesse for behandling av sammensatte smertelidelser. Smerte er ikke en psykisk ting, men hvem vi er, vår livssituasjon, våre tanker, følelser, og holdning, er sterke opprettholdende faktorer for langvarig smerte og utmattelse. 
Du trenger ikke henvisning, og kan kontakte meg direkte for en konsultasjon (60min). Barn under 16 år, og pasienter med yrkesskade får dekket behandling av Helfo – alle andre betaler egenandeler inntil oppnåelse av Frikort/Egenandelstak 2 for fysioterapitjenester.
Richard Farsund

Richard Farsund

Fysioterapeut i 2004
Manuellterapeut i 2008
Spesialist i manuellterapi 2013
Kognitiv terapeut i 2016
Re-godkjent spesialist i 2020.

Før du sender avgårde..

Skriv en kort melding om hva det gjelder, hvor lenge det har vart, og hvilke forventninger du har til en konsultasjon.

Pga stor pågang vil sykemeldte, elever/studenter og ny-opererte bli prioritert.

Jeg kan også nås på telefon 488 91 884, men send da helst en teksmelding da jeg ofte er opptatt i pasientbehandling.

Min adresse er: Grimstadklinikken
Bark Silas vei 7, 4876 Grimstad

Timebestilling