FYSIOTERAPI

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse. En fysioterapeut behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskler og ledd. Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og underlagt Helsepersonelloven.

MANUELLTERAPI

En spesialist i manuellterapi har inngående kunnskap om kroppens biomekaniske – og nevromuskulære oppbygging og funksjon. Manuellterapi er en klinisk mastergrad for fysioterapeuter i undersøkelse og behandling av muskel og leddplager.

Richard Farsund

Richard Farsund

Fysioterapeut i 2004
Manuellterapeut i 2008
Spesialist i manuellterapi 2013
Kognitiv terapi i 2016
Metakognitiv terapi 2018
Re-godkjent spesialist i 2020
Aksept og forpliktelsesterapi 2021

Kontakt

Grimstadklinikken
Bark Silas vei 7, 4876 Grimstad
Tlf: 488 91 884 (send helst sms)
richard@grimstadklinikken.no
www.grimstadklinikken.no