FYSIOTERAPI

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse. En fysioterapeut behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskler og ledd. Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og underlagt Helsepersonelloven.

MANUELLTERAPI

En spesialist i manuellterapi har inngående kunnskap om kroppens biomekaniske – og nevromuskulære oppbygging og funksjon. Manuellterapi er en klinisk mastergrad for fysioterapeuter i undersøkelse og behandling av muskel og leddplager.

Manuellterapeuter er spesialister i undersøkelse og behandling av nerve, muskel og leddplager – og har avansert trening i leddmanipulasjon, som ofte kan brukes som supplement til annen behandling. 
I over 16 år har jeg opparbeidet meg høy kompetanse og interesse for behandling av sammensatte smertelidelser. Våre manuelle behandlingsteknikker har en godt dokumentert effekt, men denne er kun kortvarig og virker ikke alltid så godt når smertene har vedvart og de ikke synes. Det betyr ikke at smerte er en psykisk ting, men hvem vi er, vår livssituasjon, våre tanker, følelser, og holdning, er sterke opprettholdende faktorer for langvarig smerte og utmattelse. 
Du trenger ikke henvisning, og kan kontakte meg direkte for en konsultasjon (60min). Barn under 16 år, og pasienter med yrkesskade får dekket behandling av Helfo – alle andre betaler egenandeler inntil oppnåelse av Frikort.
Richard Farsund

Richard Farsund

Fysioterapeut i 2004
Manuellterapeut i 2008
Spesialist i manuellterapi 2013
Kognitiv terapi i 2016
Metakognitiv terapi 2018
Re-godkjent spesialist i 2020
Aksept og forpliktelsesterapi 2021

Kontakt

Grimstadklinikken
Bark Silas vei 7, 4876 Grimstad
Tlf: 488 91 884 (send helst sms)
richard@grimstadklinikken.no
www.grimstadklinikken.no